DMCR INFOGRAPHIC

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากแห้งหรือโครงกระดูก

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 2,473
การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากแห้งหรือโครงกระดูก

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล แบ่งเป็น 5 ประเภท
วันนี้ขอนำเสนอประเภทที่ 5 คือ สภาพซากแบบซากแห้งหรือโครงกระดูก เป็นซากที่ผิวหนัง และอวัยวะภายในเน่าเปื่อยอย่างสมบูรณ์ หรือซากที่พบเฉพาะกระดอง กระดูก หรือกะโหลก หลังจากนั้นนักวิจัยจะทำการเก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA หาสาเหตุต่อไป

ดาวน์โหลด

การประเมินสภาพซากเต่าทะเล สภาพซากแบบซากแห้งหรือโครงกระดูก.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 52