DMCR INFOGRAPHIC

พังกาหัวสุมดอกขาว

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 2,936
พังกาหัวสุมดอกขาว

พังกาหัวสุมดอกขาว หรือ ชื่อพื้นเมือง : ประสักดอกขาว ขลัก พังกาหัวสุม ประสักหนู 
เป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่ ลำต้นตรง เปลือกหยาบสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ดอกตูมรูปกระสวย ดอกบานมีลักษณะคล้ายสุ่ม ผลรูปทรงไข่คล้ายลูกข่างผิวเรียบ เนื้อไม้มีประโยชน์ใช้ทำฟืน ถ่าน เครื่องมือประมง เสาโป๊ะ หลักเลี้ยงหอย 

ข้อมูลจาก หนังสือพรรณไม้รอบรั้ว ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6

ดาวน์โหลด

พังกาหัวสุมดอกขาว.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60