DMCR INFOGRAPHIC

แมงกะพรุนกล่อง

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 875
แมงกะพรุนกล่อง

แมงกะพรุนกล่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ชนิดมีหนวดหลายเส้น จะมีหนวดหลายเส้นแตกแขนงออกมาจากโคนหนวด และส่วนใหญ่มีถุงกระเพาะอาหาร (รูปร่างคล้ายท่อ เรียงติดกันในตัวแมงกะพรุน) พบทั่วไปในทะเลเขตร้อนทั่วโลก พบบ่อยบริเวณน้ำตื้นระดับเข่าหรือเอว
2. ชนิดมีหนวดเส้นเดียว พบในหลายประเทศเขตร้อน ทางตอนเหนือของอังกฤษ และแถบคาริบเบียน พบได้ทุกฤดู ทุกสภาวะอากาศ ตามชายหาด แนวหินโสโครก ในช่วงที่มีลมอ่อนๆพัดเข้าหาฝั่ง

ภาพประกอบจาก ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

ดาวน์โหลด

แมงกะพรุนกล่อง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33