DMCR NEWS

รู้หรือไม่?

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 532
รู้หรือไม่?

โดยเฉลี่ย ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งจากน้ำทะเลกัดเซาะไม่น้อยกว่าปีละ 1150 ไร่ หรือเทียบเท่า สนามฟุตบอล 255 สนาม

ดาวน์โหลด

พื้นที่ชายฝั่ง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.19 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง