DMCR NEWS

ขนาดที่เหมาะสมของปะการังเทียม

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 683
ขนาดที่เหมาะสมของปะการังเทียม

ขนาดที่เหมาะสมของปะการังเทียม รูปแบบแท่งคอนกรีตสี่เหลี่ยมจตุรัส (Dice Block) แบบโปร่ง คือ 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร

ดาวน์โหลด

ขนาดที่เหมาะสมของปะการังเทียม.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง