DMCR INFOGRAPHIC

สารภีทะเล (Calophyllum inophyllum L.)

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 2,656
สารภีทะเล (Calophyllum inophyllum L.)

สารภีทะเล (Alexandrian Laurel , Ballnut , Borneo Mahogany)
ชื่อพื้นเมือง : กระทิง กากะทิง ทิง เนาวกาน สารภีแนน กาทึง ทึง กระทึง
ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 8-20 เมตร ลำต้นค่อนข้างสั้น เปลือกสีน้ำตาลปนเทา มีน้ำยางสีเหลืองใส ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลค่อนข้างกลม ผิวเรียบสีเขียว ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกแก่ผิวย่น สีแดงส้ม

ดาวน์โหลด

สารภีทะเล (Calophyllum inophyllum L.).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 67