DMCR INFOGRAPHIC

TOP 5 พื้นที่วิกฤตกัดเซาะชายฝั่ง

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 3,646
TOP 5 พื้นที่วิกฤตกัดเซาะชายฝั่ง

จากข้อมูลสรุป กรม ทช. จัดอันดับ จังหวัดพื้นที่วิกฤตกัดเซาะชายฝั่ง 5 อันดับแรกได้ดังนี้ 
1. นครศรีธรรมราช 
2. ประจวบคีรีขันธ์ 
3. ปัตตานี 
4. สงขลา 
5.ระยอง 

ดาวน์โหลด

TOP 5 พื้นที่วิกฤตกัดเซาะชายฝั่ง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43