DMCR INFOGRAPHIC

รู้หรือไม่? คุณสมบัติของนักดำน้ำในการปฏิบัติกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 2,225
รู้หรือไม่? คุณสมบัติของนักดำน้ำในการปฏิบัติกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ

การปฏิบัติกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักดำน้ำ ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและแนวปะการัง รวมทั้งประสิทธิภาพของการทำกิจกรรมด้วย ดังนั้น นักดำน้ำจึงควรมีประสบการณ์การดำน้ำ ระดับ Open water มากกว่า 70 dive หรือระดับ Advance มากกว่า 25 dive ทั้งนี้ การกำหนดประสบการณ์ของนักดำน้ำ ขึ้นอยู่กับระดับความลึก ลักษณะพื้นที่ และลักษณะกิจกรรม รวมทั้งเป้าหมายของกิจกรรมการเก็บขยะด้วย

ดาวน์โหลด

รู้หรือไม่? คุณสมบัติของนักดำน้ำในการปฏิบัติกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26