DMCR INFOGRAPHIC

กลไกการกินอาหารของปะการัง

  • 18 มิ.ย. 2561
  • 14,755
กลไกการกินอาหารของปะการัง

กลไกการกินอาหารของปะการังมี 4 แบบ คือ
1. การกินอาหารโดยการล่าเหยื่อ (Predation feeding) โดยใช้เข็มพิษปลายหนวดแทงเหยื่อ และใช้หนวดจับเหยื่อเข้าปาก หรือวิธีอื่นเช่น การปล่อยตาข่ายน้ำเมือก ซึ่งจะทำงานสัมพันธ์กับเข็มพิษ 
2. การกินอาหารที่แขวนลอยในน้ำ (Suspension feeding) จะพบในปะการังที่มีโพลิปขนาดใหญ่ โดยส่วนมากจะยื่นโพลิปเพื่อกินอาหารในเวลากลางคืน เนื่องจากมีแพลงก์ตอนหรืออาหารมากกว่าในเวลากลางวัน หรือจะยื่นตัวออกมาเมื่อหิว
3. การกินโดยการดูดซึมอาหาร (Osmotic feeding) อาศัยกระบวนการแรงตึงผิว ดูดซึมสารไนโตรเจนจากโปรตีนที่ลอยอยู่ในน้ำ โดยการซึมผ่านผิวปะการังโดยตรง และขับออกในรูปของเสีย เช่น แอมโมเนีย
4. การกินอาหารจากการสังเคราะห์แสง (Autotrophic feeding) ปะการังจะได้รับสารอาหารและพลังงานจากกระบวนสังเคราะห์แสงของสาหร่ายซูแซนเทลลี่ อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อปะการัง

ดาวน์โหลด

กลไกการกินอาหารของปะการัง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48