DMCR NEWS

สาหร่ายหูช้าง (Paddle blade algae)

  • 19 มิ.ย. 2561
  • 1,003
สาหร่ายหูช้าง (Paddle blade algae)

สาหร่ายหูช้าง (Paddle blade algae) สีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมน้ำตาล มีส่วนที่คล้ายใบแบน และอัดตัวกันแน่น รูปร่างคล้ายพัด มีส่วนที่คล้ายรากลักษณะเป็นรากฝอยรวมตัวกันเป็นรูปร่างคล้ายกระเปาะ ใช้สำหรับยึดเกาะ พบเจริญบนพื้นทราย ทรายปนโคลนหรือสภาพพื้นผิวที่มีตะกอนละเอียด ในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นสงบ และแอ่งน้ำทะเลขัง 

ดาวน์โหลด

สาหร่ายหูช้าง (Paddle blade algae).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง