DMCR INFOGRAPHIC

พะยูนไม่ชอบอากาศหนาวเย็นมาก

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 1,816
พะยูนไม่ชอบอากาศหนาวเย็นมาก

พะยูนไม่ชอบอากาศหนาวเย็นมาก จึงอาศัยอยู่เฉพาะในทะเลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนเท่านั้น โดยมีแหล่งแพร่กระจายจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จากชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาไปจนถึงหมู่เกาะนิวคาลิโดเนีย และจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ จากบริเวณตอนใต้สุดของประเทศจีน และหมู่เกาะโอกินาวาของประเทศญี่ปุ่น ไปจนถึงประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเคยมีพะยูนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างน้อย 30 ประเทศ แต่ในปัจจุบันพะยูนได้สูญพันธุ์ไปแล้วในหลายประเทศ

ดาวน์โหลด

พะยูนไม่ชอบอากาศหนาวเย็นมาก.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36