DMCR NEWS

ทช. ร่วมหามาตรการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก

  • 21 มิ.ย. 2561
  • 1,181
ทช. ร่วมหามาตรการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน การประชุมหารือ เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยมีนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ อธิบดี ทช. ได้ชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ซึ่งกรม ทช. ได้มีนโยบายและแนวทางในการรณรงค์ให้หน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกรมฯ ลดการใช้พลาสติกทุกชนิด โดยการดึงภาคประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ชาวประมง เข้ามามีส่วนร่วม เช่น การให้ตลาด ชุมชน ลดการใช้พลาสติก พื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล พร้อมทั้งสร้างอุปกรณ์ปิดกั้นขยะไหลจากแม่น้ำลำคลองลงสู่ทะเล รวมถึงการกำจัดขยะในพื้นที่ที่มีปัญหาเฉพาะ เช่น เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะสีชัง ตลอดจนความเป็นไปได้ในการใช้เรือลากตาข่าย/อวน เพื่อกวาดขยะทะเลในบริเวณที่มีจำนวนขยะหนาแน่นในช่วงฤดูมรสุม และนำขยะไปส่งต่อให้กับบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดต่อไป

 .

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง