DMCR NEWS

อย่าถือคติว่า เราจะทำไปเพียงวันหนึ่งให้ลุล่วงไปเท่านั้น

  • 25 มิ.ย. 2561
  • 954
อย่าถือคติว่า เราจะทำไปเพียงวันหนึ่งให้ลุล่วงไปเท่านั้น

การที่จะรับราชการต่อไปนั้น จงมีความตั้งใจดี เพียรพยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้เกิดผลดีแก่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่าถือคติว่า เราจะทำไปเพียงวันหนึ่งให้ลุล่วงไปเท่านั้น จงพยายามหาโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อได้มีทรรศนะกว้างขวางยิ่งขึ้น 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายทหารแผนที่ นักเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรืออากาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2502

ดาวน์โหลด

อย่าถือคติว่า เราจะทำไปเพียงวันหนึ่งให้ลุล่วงไปเท่านั้น.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง