DMCR INFOGRAPHIC

ปลากระเบนปีศาจแคระ (Pygmy Devil Ray )

  • 25 มิ.ย. 2561
  • 1,425
ปลากระเบนปีศาจแคระ (Pygmy Devil Ray )

ลักษณะเด่น 
1. รูหายใจอยู่ใต้รอยต่อครีบอกกับลำตัว
2. ไม่มีเงี่ยง
3. หางสั้น ความยาวน้อยกว่าความกว้างลำตัว ส่วนตัดของคอดหางเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
4. ส่วนคอยาว ครีบส่วนหน้า (ตั้งแต่ปลายครีบถึงมุมปาก) ยาวมากกว่า 16% ของความกว้างลำตัว
5. มีแถบสีดำพาดยาวบริเวณขอบของครีบอกส่วนหน้า

ดาวน์โหลด

ปลากระเบนปีศาจแคระ (Pygmy Devil Ray ).jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29