DMCR INFOGRAPHIC

นอกจากปะการังเทียมจะช่วยเป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยให้สัตว์น้ำ ในบางแห่งก็ช่วยป้องกันเรือประมงอวนลาก-อวนรุนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ด้วย

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 637
นอกจากปะการังเทียมจะช่วยเป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยให้สัตว์น้ำ ในบางแห่งก็ช่วยป้องกันเรือประมงอวนลาก-อวนรุนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ด้วย

นอกจากปะการังเทียมจะช่วยเป็นแหล่งอาศัยและหลบภัยให้สัตว์น้ำ ในบางแห่งก็ช่วยป้องกันเรือประมงอวนลาก-อวนรุนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ด้วย เมื่อสัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัยและปลอดภัยจากสิ่งรบกวน ทรัพยากรก็จะสมบูรณ์ขึ้น มนุษย์เรามีอาหารและอาชีพ เศรษฐกิจโดยรวมก็ดีขึ้นทั้งด้านการประมง และการท่องเที่ยว ไม่เพียงแต่ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์เท่านั้น ที่ กรม ทช. ดำเนินการจัดวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ดูพิกัดโครงการทั้งหมดได้

ดาวน์โหลด

ปะการังเทียม.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27