DMCR INFOGRAPHIC

การลดลงของเต่าทะเล

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 2,538
การลดลงของเต่าทะเล

สถิติการวางไข่ของเต่าทะเล ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 5 ส่วน ภายในระยะเวลา 60 ปี โดยมีสาเหตุหลักจากการติดเครื่องมือประมง การลักลอบเก็บไข่เต่า รวมทั้งพื้นที่วางไข่และหากินลดลงจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

ดาวน์โหลด

การลดลงของเต่าทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 54