DMCR INFOGRAPHIC

วันนี้ขอเสนอ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของเต่าทะเล

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 977
วันนี้ขอเสนอ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของเต่าทะเล

วันนี้ขอเสนอ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของเต่าทะเล 
สมอง: ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่ก็ความจำดี สามารถจดจำแหล่งหากิน แหล่งกำเนิด และแหล่งวางไข่ได้อย่างแม่นยำ โดยอาศัยการรับรู้ด้านกลิ่น และเดินทางไปมายังสถานที่ต่างๆโดยใช้สายตา และการรับรู้สนามแม่เหล็กโลก
ตา: มองเห็นใต้น้ำได้ดี แต่สายตาจะสั้น เมื่ออยู่บนบก
หู: ความสามารถในการได้ยินจำกัด เนื่องจากมีกระดูกหูเพียงชิ้นเดียว และไม่มีช่องเปิดของหูภายนอก สามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่ำ และรับรู้แรงสั่นสะเทือน 
จมูก: การดมกลิ่น เป็นความสามารถพิเศษของเต่าทะเล เมื่ออยู่ใต้น้ำเต่าทะเลจะกลืนน้ำผ่านไปยังโพรงจมูกแล้วคายออก ทำให้สามารถรับรู้ถึงกลิ่นใต้น้ำ 

ดาวน์โหลด

วันนี้ขอเสนอ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของเต่าทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28