DMCR NEWS

ชุดปฏิบัติการ ชายหาดปลอดบุหรี่

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 595
ชุดปฏิบัติการ ชายหาดปลอดบุหรี่

นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นโครงการจัดการชายหาดตามมาตรา 17 แห่ง พรบ.ทช. 2558 ใน 24 หาด 15 จังหวัดชายฝั่งทะเล กรม ทช. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่รณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการแจ้งข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตามชุดปฏิบัติการนี้หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่

ดาวน์โหลด

ชุดปฏิบัติการ ชายหาดปลอดบุหรี่.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง