DMCR NEWS

ทำไมการจัดการขยะทะเล ต้องเริ่มที่ชายหาดปลอดบุหรี่

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 773
ทำไมการจัดการขยะทะเล ต้องเริ่มที่ชายหาดปลอดบุหรี่

จากข้อมูลการสำรวจชายหาด 5 แห่ง : หาดป่าตอง หาดบางแสน หาดทรายรี หาดแม่พิมพ์ และหาดชลาทัศน์ พบก้นบุหรี่มากกว่า 100,000 ชิ้นบนความยาวชายหาดประมาณ 2 กม. ซึ่ง ก้นบุหรี่นับเป็นขยะที่พบมากที่สุดบนชายหาด และมีสารพิษที่ปนเปื้อนลงสู่ทะเล ใช้เวลาย่อยสลายยาวนาน ดังนั้น กรม ทช. ซึ่งรับนโยบายการจัดการขยะทะเลมาจากรัฐบาล จึงได้ริเริ่มโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา17 แห่ง พรบ.ทช.2558 เพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ที่นับเป็นทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอีกประเภท โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลด

ทำไมการจัดการขยะทะเล ต้องเริ่มที่ชายหาดปลอดบุหรี่.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง