DMCR INFOGRAPHIC

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนปี 2560

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 1,626
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนปี 2560

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เขตระนอง และพังงา ตลอดแนวชายฝั่งรวม 408.33 กม. ยังคงมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 8.69 กม. (ร้อยละ 2.13) 

ดาวน์โหลด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนปี 2560.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43