DMCR INFOGRAPHIC

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันตอนกลางปี 2560

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 1,910
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันตอนกลางปี 2560

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนกลาง เขตภูเก็ต และกระบี่ ตลอดแนวชายฝั่งรวม 406.62 กม. ยังคงมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 3.49 กม. (ร้อยละ 0.86) 

ดาวน์โหลด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอันดามันตอนกลางปี 2560.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37