DMCR INFOGRAPHIC

ก้าวแรกที่สำคัญ แก้ไขจัดการปัญหาขยะทะเลระดับภูมิภาค

  • 29 มิ.ย. 2561
  • 2,327
ก้าวแรกที่สำคัญ แก้ไขจัดการปัญหาขยะทะเลระดับภูมิภาค

22-23 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
จัดการประชุมระดับอาเซียน "ลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน" ที่ภูเก็ต สมาชิกอาเซียนกว่า 300 คน ร่วมประชุมนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การหารือและสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในการจัดการปัญหาขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน 

 

ดาวน์โหลด

ก้าวแรกที่สำคัญ แก้ไขจัดการปัญหาขยะทะเลระดับภูมิภาค.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43