DMCR INFOGRAPHIC

ทช. พี่เลี้ยงคนสำคัญ จัดการขยะทะเล

  • 29 มิ.ย. 2561
  • 3,633
ทช. พี่เลี้ยงคนสำคัญ จัดการขยะทะเล

หน้าที่พี่เลี้ยง
-ประสานงานกับหลายภาคส่วน
-สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ
-สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการทั้งทางบกและทางน้ำ
-จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น พาหนะเรือ
-ให้คำแนะนำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
ดำเนินการแล้วในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ก่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ดาวน์โหลด

ทช. พี่เลี้ยงคนสำคัญ จัดการขยะทะเล.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42