DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประเมินราคาซ่อมทำระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 5 ก.ค. 2561
  • 322

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประเมินราคาซ่อมทำระบบปรับอากาศรถยนต์ราชการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง