DMCR NEWS

ทช.หารือแนวทางจัดทำข้อมูลชุมชนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน

  • 9 ส.ค. 2561
  • 133
ทช.หารือแนวทางจัดทำข้อมูลชุมชนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม. 2561 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน​ ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน และข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. เป็นประธานในการประชุม และมีนายอภิชัย. เอกวนากุล.  ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์​ทรัพยากรป่าชายเลน​ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาต​การใช้ประโยชน์​ ผู้อำนวยการส่วนป่าชายเลนฯสำนักงาน​บริหารจัดการ​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง 1-10 และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​โดยพร้อมเพรียง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง