DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต (ปรับสภาพพื้นที่โดยการขุดบ่อเพื่อเลี้ยงสัตว์และยกคันดินเพื่อปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 4 พื้นที่) จ. นครศรีธรรมราช) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6)

  • 24 ส.ค. 2561
  • 593

ดาวน์โหลด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง