DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางะเลและชายฝั่ง เรือ 304,เรือ 209 และเรือ 105 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)(เชิญชวน)

  • 12 ก.ย. 2561
  • 291

 

 

 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา
สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-679130-1 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเรือ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลางเรือ 304,209,105.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.62 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 43
TOR เรือ 304.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.99 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
TOR เรือ 209.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.29 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
TOR เรือ 105.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง