DMCR NEWS

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 5 ลำ (เรือ 107, เรือ 220, เรือ 225, เรือ 308 และเรือ 603) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) (รับฟังวิจารณ์)

  • 17 ก.ย. 2561
  • 485

 

 

 

 

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กันยายน 2561

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  076-393566

อีเมล : dmcr9phuket@gmail.com

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
TOR ซ่อมเรือ 107.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.75 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
TOR ซ่อมเรือ 220.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
TOR ซ่อมเรือ 225.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
TOR ซ่อมเรือ 308.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.82 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
TOR ซ่อมเรือ 603.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
ราคากลาง-ซ่อมเรือ107.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.35 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง-ซ่อมเรือ 220.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
ราคากลาง-ซ่อมเรือ 225.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 37
ราคากลาง-ซ่อมเรือ 308.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง-ซ่อมเรือ 603.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง