DMCR INFOGRAPHIC

วันนี้ ใครๆ ก็รู้จักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 24 ก.ย. 2561
  • 3,022
วันนี้ ใครๆ ก็รู้จักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 กรม ทช. ได้พัฒนาเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นชุมทางของแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

 

ดาวน์โหลด

วันนี้ ใครๆ ก็รู้จักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42