DMCR NEWS

ตรวจเรือประมงระยอง เอกสารครบไม่พบผิดกฎหมาย

  • 4 ต.ค. 2561
  • 209
ตรวจเรือประมงระยอง เอกสารครบไม่พบผิดกฎหมาย

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับตำรวจ ทหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นำเรือ ทช.๑๐๑ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลระยอง รวม ๔ ลำ ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำประมงที่ถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิด พรบ.ทช.๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่างๆ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง