DMCR NEWS

พาน้องๆเดินเข้าป่า ศึกษาป่าชายเลนสตูล

  • 4 ต.ค. 2561
  • 208
พาน้องๆเดินเข้าป่า ศึกษาป่าชายเลนสตูล

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๑๐ (ตรัง) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไสใหญ่ ๑๒๔ คน เข้ารับฟังบรรยายความรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สัตว์ในป่าชายเลน และเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ป่าชายเลน และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ม.๓ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง