DMCR NEWS

เป็ดแดง

  • 10 ต.ค. 2561
  • 653
เป็ดแดง

เคยเห็นเป็ดแดงไหม? 1 ในกลุ่มนกน้ำ เป็นนกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย พบมากในพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่ง และแหล่งน้ำกร่อยใกล้ชายฝั่ง...รู้จักแล้วจะรัก นกในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย

ดาวน์โหลด

เป็ดแดง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 17.45 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง