DMCR NEWS

อทช.ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รมว.ทส.คนใหม่

  • 16 ก.ย. 2557
  • 982
อทช.ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รมว.ทส.คนใหม่

           เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้า แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เข้าสักการะพระพุทธสยัมภูพระประจำกระทรวงและบูชาพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหารหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง