DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการและซ่อมแซมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

  • 17 ต.ค. 2561
  • 342

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและซ่อมแซมทุ่น.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง