DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อเรือเก็บขยะขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 8 พ.ย. 2561
  • 317

ดาวน์โหลด

ประกาศยกเลิก.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง