DMCR NEWS

อธิบดี ทช. เตรียมพร้อมประชุมอาเซียน เรื่องขยะทะเล

  • 9 พ.ย. 2561
  • 122
อธิบดี ทช. เตรียมพร้อมประชุมอาเซียน เรื่องขยะทะเล

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ นำคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรม ทช. โดยงานประชุมนี้จะมีขึ้นในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง