DMCR NEWS

ประชุมส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑

  • 9 พ.ย. 2561
  • 87
ประชุมส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายฯ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับสำนักงาน บริหาร ทช.ที่๙ (ภูเก็ต) นำเครือข่ายฯ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบฯ จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล ๑๐๐ คน เข้าร่วมประชุมส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลฯ ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมเวียงทอง อ.เมือง จ.กระบี่ ในที่ประชุมมีการนำเสนอแผนงานและแนวทางการทำงานเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลฯ ระหว่างกรม.ทช. กับเครือข่ายฯ อสทล. มีการชี้แจงเตรียมจัดงาน”ทะเลไทย ก้าวไกลสู่ทะเลโลก”

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง