DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

  • 9 พ.ย. 2561
  • 282

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.12 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง