DMCR NEWS

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

  • 19 พ.ย. 2561
  • 204
สวัสดี พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทย

คลื่นในทะเลเกิดขึ้นจากกระแสลม ที่ดันผิวหน้าของมวลน้ำให้เกิดเป็นคลื่นขึ้นมา ลมที่จะสร้างคลื่นได้จึงต้องเป็นลมแรงที่พัดผ่านผิวหน้าน้ำบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะพบในน่านน้ำของทะเลเปิด ไม่ค่อยพบเห็นตามชายฝั่ง ดังนั้นคลื่นในทะเลที่เราเห็นจึงมักมีจุดกำเนิดของคลื่นในท้องทะเลเปิดที่ไกลชายฝั่งออกไป จากนั้นคลื่นก็จะแผ่ออกไปรอบทิศแล้วก็วิ่งเข้าหาชายฝั่ง ทำให้คนที่อยู่บนชายฝั่งเห็นคลื่นวิ่งเข้าหาชายฝั่งอยู่ตลอดเวลา
#ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง