DMCR FACEBOOK

"เดินหน้าสร้างองค์ความรู้กัดเซาะชายฝั่ง"

  • 22 ก.ย. 2557
  • 646
"เดินหน้าสร้างองค์ความรู้กัดเซาะชายฝั่ง"

"เดินหน้าสร้างองค์ความรู้กัดเซาะชายฝั่ง"
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ กรม ทช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านชายฝั่งทะเลหลากหลายด้าน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพชุมชนชายฝั่งในการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเล ๒๓ จังหวัด ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กทม. 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง