DMCR NEWS

ประกาศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลขยะในป่าชายเลนท้องที่้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (กระบี่))

  • 29 พ.ย. 2561
  • 254

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะ (งานเก็บข้อมูลขยะฯ บ้านท่าฉัตรไชย).pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง