DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำปะการังเทียมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1) (รับฟังวิจารณ์)

  • 7 ธ.ค. 2561
  • 326

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 ธันวาคม 2561

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  038-020070

โทรสาร  038-020071

ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ จัดทำปะการังเทียมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ร่างเอกสารประกวดราคา จัดทำปะการังเทียมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ราคากลาง จัดทำปะการังเทียมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
TOR จัดทำปะการังเทียมเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของนิเวศในทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง