DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจรวบรวม จัดหา เพาะชำกล้าไม้และจัดทำแปลงสาธิตการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ท้องที่อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 (นครศรีธรรมราช))

  • 11 ม.ค. 2562
  • 101

ดาวน์โหลด

ประกาศแผน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 23

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง