DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อจัดนิทรรศการงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

  • 11 ม.ค. 2562
  • 101

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อจัดนิทรรศการ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง