DMCR NEWS

ตรวจชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพลพายุปาบึก

  • 12 ม.ค. 2562
  • 91
ตรวจชายฝั่งตะวันออก หลังอิทธิพลพายุปาบึก

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกองบริหารจัดการพื้นชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แนวชายฝั่งทะเลตะวันออก หลังอิทธิพลพายุปาบึก จ.ตราด ผลการสำรวจพบว่า 
๑. บ้าน ม.๒ บ้านโขดทราย ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ บ้านเรือน เรือประมง และสะพานในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว 
๒. บริเวณหาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ มีคลื่นลมแรงสูงกว่า ๒ เมตร และระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าปกติ พบร้านค้า โรงแรม สิ่งปลูกสร้าง และโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดชายฝั่งเล็กน้อย
๓. บริเวณบ้านท้องอ่าว ต.ไม้รูด มีคลื่นลมแรงสูงกว่า ๒ เมตร และระดับน้ำทะเลขึ้นสูง แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะประมาณ ๒-๕ เมตร 
๔. บริเวณหาดสุวรรณเกลียวทอง และหาดราชการุณ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ พบว่า คลื่นลมแรงและระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าปกติ แนวชายฝั่งไม่ได้รับความเสียหายจากคลื่นซัดชายฝั่ง
๕. บริเวณแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง พบมีคลื่นลมแรงสูงกว่า ๒ เมตร และระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าปกติ ตะกอนชายหาดถูกกัดเซาะ ทำให้รากต้นไม้ริมชายฝั่งโผล่ แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ ประมาณ ๒ เมตร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง