DMCR NEWS

พบซากเต่าตัวใหญ่ เกยหาดทะเลหาดเจ้าหลาว

  • 12 ม.ค. 2562
  • 74
พบซากเต่าตัวใหญ่ เกยหาดทะเลหาดเจ้าหลาว

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับแจ้งจากสมาคุณรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่เกยตื้น ผลการตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุ ขนาดยาว ๘๕ ซม. กว้าง ๗๕ ซม. อยู่ในช่วงอายุโตเต็มวัย ไม่พบหมายเลขไมโครชิพและ tag ระบุตัว ลักษณะภายนอก สภาพซากเน่ามาก อวัยวะภายในเน่าสลายทั้งหมด ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ จึงเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อวิเคราะห์สาเหตุต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง