DMCR NEWS

อธิบดี ทช. เยี่ยมผู้ประสบภัยพายุปาบึกเมืองคอน

  • 12 ม.ค. 2562
  • 51
อธิบดี ทช. เยี่ยมผู้ประสบภัยพายุปาบึกเมืองคอน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ นำคณะ ร่วมกับ ทสจ.นครศรีธรรมราช และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ลงพื้นที่พบประชาชนผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา การขอความช่วยเหลือจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินท้องที่ อ.ปากพนัง ตามหนังสือที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี และพบปะประชาชนและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหมู่ ๒ และ ๓ บริเวณบ้านแหลม ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ซึ่งมีนายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ๑๒๐ คน
ผลการหารือในครั้งนี้ พื้นที่ที่ประชาชนร้องขอตามหนังสือดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าชายเลนริมถนนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ปัจจุบันมีประชาชนสร้างบ้านเรือนอยู่ ๔๐ หลัง ส่วนที่เหลือสภาพเป็นป่าชายเลน ที่จะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขตามข้อกฎหมายนำพื้นที่จัดที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลท้องที่หมู่ ๒ และ ๓ ต.แหลมตะลุมพุก ทั้งหมดย้ายไปอยู่รวมกันฝั่งที่ร้องขอส่วนพื้นที่เดิมจะได้ปลูกฟื้นฟูป่าทั้งหมด โดยมอบหมายให้ ทสจ.นครศรีธรรมราช และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกไปประสานจังหวัด เพื่อดำเนินการโดยด่วน หลังจากนั้นได้แวะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่๔๔ (นครศรีธรรมราช)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง