DMCR NEWS

ผลปาบึก พบขยะและกัดเซาะชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์หลายจุด

  • 12 ม.ค. 2562
  • 82
ผลปาบึก พบขยะและกัดเซาะชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์หลายจุด

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง ติดตามผลกระทบของพายุโซนร้อนปาบึกตลอดแนวชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ เช่น อ.เมือง อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน มีการกัดเซาะชายฝั่ง และปริมาณขยะทะเลเกยหาด โดยหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเก็บและทำความสะอาดโดยเจ้าของกิจการ และหน่วยงานในท้องถิ่นแล้ว มีเพียงบางหาดที่เป็นแหล่งธรรมชาติและบริเวณท่าเรือประมงยังไม่ได้รับการจัดการ ไม่พบการเกยตื้นของสัตว์น้ำคลื่นลมแรง น้ำขุ่นมาก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง