DMCR NEWS

ทช.ร่วมมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

  • 12 ม.ค. 2562
  • 826
ทช.ร่วมมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

วันที่ 12 ม.ค. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

สำหรับ วันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” พร้อมเปิดทำเนียบฯ เพื่อจัดงานฉลองวันเด็กภายใต้รูปแบบงาน “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก โดยในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำนิทรรศการพร้อมเปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทะเลหายากมาร่วมจัดแสดงให้ความรู้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย อาทิ การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล การระบายสีลงบนเสื้อในรูปสัตว์ทะเลหายาก พร้อมเปิดบ่อเต่าทะเลให้เยาวชนได้เรียนรู้และศึกษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ และประชาชน เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในบูทกรม ทช.อีกด้วย

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง