DMCR FACEBOOK

เปิดชมฟรี สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ของขวัญวันเด็ก ปี ๖๒

  • 13 ม.ค. 2562
  • 275
เปิดชมฟรี สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ของขวัญวันเด็ก ปี ๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช.ทะเลอันดามัน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมีเยาวชน ๘,๕๖๓ คน เข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ซึ่งเปิดเข้าฟรี ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และมีการมอบของรางวัล ๔,๕๑๒ ชิ้นให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงกล้าแสดงออกถึงความสามารถ ความคิด และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ใช้เวลาว่างร่วมกัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง